Zpracování osobních údajů

Tento dokument popisuje zásady a postupy týkající se zpracování osobních údajů na webových stránkách www.pestouni-ukrajina.cz s informacemi o tom, jak se stát pěstounem.

Úvod

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) – dále „GDPR“ nebo „Nařízení“.

Zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme určité osobní údaje návštěvníků webových stránek, a to v souladu se zákonnými povinnostmi a za účelem poskytování informací o možnostech stát se pěstounem. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními základy stanovenými v GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Vyplnění formuláře na webu pestouni-ukrajina.cz za účelem dalších informací o možnosti stát se pěstounem
  • Statistické údaje o návštěvnosti stránek za účelem jejich zlepšování

Sdílení osobních údajů

V případě, že nám návštěvník webu sdělil své osobní údaje skrze formulář, může dojít ke sdílení těchto údajů s třetími stranami, a to tak, aby došlo k naplnění zájmu návštěvníka webu – stát se náhradním rodičem.  K tomu dochází vždy v souladu se smluvními ujednáními a v souladu se zákonnými povinnostmi. Tato sdílení osobních údajů jsou založena na zásadě minimálního rozsahu a pouze v nezbytném rozsahu. Stejně tak dbáme na to, aby naši dodavatelé zacházeli s osobními údaji se stejnou péčí jako my sami a splňovali zákonné normy v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Ukládání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým byly shromážděny. Po skončení účelu zpracování jsou osobní údaje smazány v souladu se zákonnými předpisy.

Ochrana osobních údajů

Zavazujeme se k zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě nebo úniku. K tomuto účelu jsou používána odpovídající technická opatření a postupy pro zabezpečení dat.

Práva dotčených osob

Návštěvníci webových stránek mají právo:

  • Vědět, jaké osobní údaje zpracováváme, a jaké jsou účely zpracování.
  • Mít přístup k vlastním osobním údajům a požadovat jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz.
  • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
  • Požadovat přenosnost osobních údajů.
  • Zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Pro jakékoli dotazy, žádosti nebo výkon práv týkajících se zpracování osobních údajů na webových stránkách můžete využít těchto kontaktů:

Název: Magistrát hlavního města Prahy

E-mail: spolupracesunicef@praha.eu

Závěrečná ustanovení

Tento dokument zpracování osobních údajů může být upravován a aktualizován podle změn v právních předpisech nebo provozních potřebách. Návštěvníci webových stránek jsou povinni se pravidelně seznamovat s aktuální verzí dokumentu.