Proč hledáme náhradní rodiče

Válečný konflikt na Ukrajině stále pokračuje a bohužel se fatálně dotýká také dětí. Mnohé z nich z Ukrajiny odešly do bezpečí, například do Čech. Magistrát hlavního města Prahy si uvědomuje, že některé ukrajinské děti, které jsou dočasně v České republice, budou potřebovat náhradní rodinnou péči. Vítáme proto každého, kdo otevře své srdce dětem a stane se pěstounem.

Děti z Ukrajiny

V důsledku válečného konfliktu muselo mnoho Ukrajinců odejít ze své vlasti. Mezi uprchlíky jsou i děti bez své biologické rodiny.

Potřeba náhradní péče

Některé děti přišly do České republiky v doprovodu jiných dospělých, kteří se o ně ale z různých důvodů už dále nemohou postarat.

Hledáme pěstouny

Hledáme především pěstouny se znalostí ukrajinského jazyka a kultury. Hlásit se ale může každý, kdo splňuje podmínky pro náhradní rodičovství.

Praha hledá náhradní rodiče

Pro jaké děti hledáme náhradní rodinu

Na jak dlouho

Některé děti budou péči potřebovat pouze po dobu konfliktu na Ukrajině, jiné až do dospělosti. Často půjde o děti se specifickými jazykovými a kulturními potřebami, proto se obracíme především na zájemce se znalostí ukrajinštiny. Náhradním rodičem se ale může stát kdokoliv, kdo splní podmínky.

Náhradní rodina léčí

Zamezme společně tomu, aby děti, nevinné oběti válečného konfliktu, končily v ústavech. Rodinné prostředí dětem může pomoci překonat válečná traumata a těžké ztráty související s odloučením od svých blízkých osob.

Starší děti i sourozenci

Nejvíce potřebujeme náhradní rodiče, kteří by do pěstounské péče přijali starší děti nebo sourozenecké skupiny. Na svou rodinu ale čekají i děti mladší a jedináčkové, proto budeme rádi za každého zájemce o náhradní rodinnou péči.

Jak se stát náhradním rodičem

Základním předpokladem je kladný vztah k dětem a chuť pomáhat.
Podmínky pro náhradní rodiče

Podmínky pro náhradní rodiče

co je třeba splnit

Náhradní rodič musí být plnoletý, mít odpovídající bytové podmínky a legální pobyt v ČR. Dále doloží výpis z trestního rejstříku nebo obdobu dokumentu dle své národnosti. Posuzuje se zdravotní a psychický stav. Důležitá je také ochota na sobě pracovat a vzdělávat se v tématech náhradního rodičovství. Pokud máte otázku, zda právě vy splňujete podmínky pro náhradní rodičovství, nebojte se ji s námi sdílet, vyplňte náš kontaktní formulář, společně najdeme odpovědi.

Jak se stát náhradním rodičem

Jak se stát náhradním rodičem

Proces

Pro zájemce jsme vytvořili kontaktní formulář na tomto webu. Detailnější informace dostanou pražští zájemci, ozvat se ale může kdokoliv, kdo přemýšlí o náhradním rodičovství. Upřesníme, jaké jsou další kroky právě ve vaší situaci. Obecně lze říci, že první kroky každého zájemce vedou na oddělení náhradní rodinné péče v obci s rozšířenou působností podle vašeho trvalého bydliště. Úřad si od vás vyžádá dokumenty, které jsme vám uvedli v předchozím bodě. Dále bude spolupracovat s krajským úřadem, v případě pražských zájemců je to Magistrát hlavního města Prahy.

Přípravy

Přípravy

Co vás čeká v přípravách

Ať už jste zájemce české nebo jiné národnosti, proces příprav bude podobný. Poté, co doložíte všechny potřebné dokumenty, vás kontaktuje krajský úřad (v Praze Magistrát hlavního města Prahy) s informací o zařazení do příprav. Odborné přípravy na pěstounskou péči jsou v rozsahu 48 hodin. Přípravy v Praze zohlední vaši jazykovou vybavenost.

Aktuálně

Kde najdu další informace

Chcete se stát pěstounem a potřebujete další informace? 6 bodů na cestě k náhradnímu rodičovství: 1. Kontaktování oddělení náhradní rodinné péče Nejdříve je potřeba zkontaktovat oddělení náhradní rodinné péče (nebo příslušnou pracovnici OSPOD) v obci Číst více…

Odpovědi na nejčastější otázky

V tomto článku najdete odpovědi na nejčastější otázky. Válečný konflikt na Ukrajině stále pokračuje a bohužel se fatálně dotýká také dětí. Mnohé z nich z Ukrajiny odešly do bezpečí, například do Čech. Magistrát hlavního města Číst více…